Director Body

Shri. Purushottam Ramraje Jagtap

Shri. Purushottam Ramraje Jagtap

President
Shri. Shailesh Pandharinath Raskar

Shri. Shailesh Pandharinath Raskar

Vice- President
Shri. Rajendra Nanaso Yadav

Shri. Rajendra Nanaso Yadav

Treasurer
Shri. Bharat T. Khomane

Shri. Bharat T. Khomane

Secretary
Shri. Mahendra Kashinath Kakade

Shri. Mahendra Kashinath Kakade

Member
Shri. Dilip Appaso Thopate

Shri. Dilip Appaso Thopate

Member
Shri. Daulat Baburao Salunkhe

Shri. Daulat Baburao Salunkhe

Member
Shri. Namdev Rajaram Shingate

Shri. Namdev Rajaram Shingate

Member
Shri. Vishal Ramdas Gaikwad

Shri. Vishal Ramdas Gaikwad

Member
Shri. Siddharth Udaykumar Gite

Shri. Siddharth Udaykumar Gite

Member
Shri. Sangramsinh Madhavrao Raje-Nimbalkar

Shri. Sangramsinh Madhavrao Raje-Nimbalkar

Member
Shri. Sunil Narayan Bhagat

Shri. Sunil Narayan Bhagat

Member
Shri. Lalaso Dhananjay Malshikare

Shri. Lalaso Dhananjay Malshikare

Member
Shri. Sachin Jawaharlal Khalate

Shri. Sachin Jawaharlal Khalate

Member
Shri. Uttam Mahadevrao Dhumal

Shri. Uttam Mahadevrao Dhumal

Member
Shri. Shantaram Shivaji Kapare

Shri. Shantaram Shivaji Kapare

Member
Shri. Mohan Balkrushna Jagtap

Shri. Mohan Balkrushna Jagtap

Member
Shri. Kishor Dharmraj Bhosale

Shri. Kishor Dharmraj Bhosale

Member
Shri. Laxman Gangaram Gophane

Shri. Laxman Gangaram Gophane

Member
Shri. Dadaso Chandarrao More

Shri. Dadaso Chandarrao More

Member
Sou. Hirabai Uttam Wayal

Sou. Hirabai Uttam Wayal

Member
Sou. Rutuja Rajendra Dhumal

Sou. Rutuja Rajendra Dhumal

Member
Shri. Ganesh Nivrutti Chandgude

Shri. Ganesh Nivrutti Chandgude

Member
Shri. Mahesh Mahadev Rane

Shri. Mahesh Mahadev Rane

Member
Shri. Lalaso Eknath Nalawade

Shri. Lalaso Eknath Nalawade

Member